Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
Log InPokyny pro křtitele
Resources and Materials - Baptism in cells
The translation is not available.

>>Základní doporučené vybavení i pro tebe jsou PLAVKY a OSUŠKA nebo větší ručník.
>>Pokud je to možné vezmeme si do vody pro samotný křest ještě tenké TRIČKO. (Nesmí pouštět barvu, zvláště pokud jde o veřejný bazén!)
>>Navíc si přibal suché a ČISTÉ SPODNÍ PRÁDLO na převlečení po křtu.
>>Užitečná bude igelitová taška pro sbalení mokrých věcí po křtu.

Jako křtitelé vstupte do vody první a pomozte křtěnci do vody a potom i z vody.

Jeden z vás křtitelů nahlas položí křtěnci jednoduchou otázku. Na příklad: "Věříš, že Pán Ježíš zemřel za tvoje hříchy a vstal z mrtvých?" Nebo: "Přijal jsi Ježíše celým srdcem jako svého Zachránce a Pána?" (Otázka může mít i jiné znění.)
K pohodě křtěnce přispěje, když mu svoji otázku řekneš předem, aby věděl na co vlastně bude odpovídat.

Těsně před ponořením křtěnce do vody podle pokynu Pána Ježíše (Matouš 28.19) nahlas proneseme: "Křtím tě ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého".

Nezkušení křtitelé někdy mají rozpaky, jestli budou mít dost síly křtěnce vytáhnout z vody; zvláště když je větší nebo silnější postavy.
Za prvé, měj na paměti, že voda každého nadnáší.
Za druhé, pravděpodobně budete s křtěncem ve vodě dva křtitelé, takže síly máte dost.
Za třetí, v pokynech pro křtěnce je doporučení, aby při samotném ponořování ve vodě trochu PODŘEPNUL v kolenou. Tento pokyn mu ještě na břehu můžeš připomenout. (To usnandňuje ponoření i vynoření křtěnce.)

Podle situace křtěnec může hned po křtu odejít se převléct (aby mu nebylo chladno).
Proto je dobré předem promyslet vhodné a "bezpečné" MÍSTO K OSUŠENÍ A PŘEVLEČENÍ všech křtěnců i křtitelů do suchého oděvu.
Zvláště při křtu venku za chladnějšího počasí jsme brávali s sebou DEKY pro každého křtěnce i pro křtitele. Stejně tak se hodí nabídnout osušeným křtěncům i křtitelům TEPLÝ ČAJ.
PO SKONČENÍ samotného křtu ve vodě je dobré nechat dostatečný čas na osušení a zahřátí, než začne případný další program, slavnost atd.

-----
Zvláštní situace

Někdy o křest požádá člověk, který má určité tělesné postižení. Zvláště v těchto případech je dobré přímo s ním (nebo s někým, kdo se o něho dlouhodobě stará) reálně a podrobně probrat, jak to může probíhat a co je ze zdravotního hlediska pro něho přijatelné.
Jednou na příklad nastala situace, že fyzicky zdatný křtitel v náruči snesl do vody tělesně postiženou novou sestru a její přítelkyně, která ji přivedla k Ježíši, měla ruku na jejím rameni. Křest vykonal zdatný křtitel tak, že dívku celou dobu držel v náruči. Její tvář přitom zůstala neponořena, protože by to pro ni byl problém.
Pozornost si tu zaslouží i teplota vody (tito lidé nemusejí být zrovna otužilí) a samozřejmě taky bezpečnost při pohybu. Někdy je lepší, aby křtěnce pomalu snesli do vody dva zdatní muži (na příklad sedícího na plastové zahradní židli).
Osušení a převlékání po křtu je taky důležité předem promyslet a připravit. (V uvedeném případě byla potřebná kvalifikovaná dívčí obsluha, která křtěné dívce se vším prakticky pomohla.)

Podobných zvláštních případů a jejich speciálních potřeb může být celá řada. Pokud máš pochybnosti, prostě se ptej předem, poraď se, rozmlouvej, modli se.