Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
Log InKdo má být u toho
Resources and Materials - Baptism in cells
The translation is not available.

Kromě samotného ponoření pak rádi uspořádáme ještě malou slavnost ve vhodném prostředí "na souši", kde můžeme společně chválit živého Ježíše, kde křtěnci (křtěncům) vyjadřujeme svá přání a modlíme se za něho (za ně), povídáme si a tak různě...

Pokud je příležitost, aby křtěnec před křtem, chvíli po něm nebo na následné slavnosti připojil svůj osobní příběh, jak se setkal s Ježíšem, je to cenné. A to jak pro něj, tak pro povzbuzení jeho sourozenců v Kristu i pro inspiraci jeho blízkých, kteří v den křtu možná budou mít vůbec první příležitost jasně slyšet, co se s jejich kamarádem stalo a sami se pro Ježíše rozhodnout.
Pro křtěnce ovšem většinou nebývá jednoduché vlastní příběh jasně a stručně formulovat, proto předpokládáme, že mu křtitel nebo někdo jiný s přípravou osobního příběhu pomůže. Křtěnec může svůj příběh říct souvisle sám. Někdy je snazší (a pro posluchače zajímavější), když jde formu rozhovoru (interview). To znamená, že někdo klade otázky a křtěnec odpovídá. Bývá lepší, když si oba účastníci otázky dohodnou předem a zkusí si rozhovor nanečisto.