Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
Log InKde křtít
Resources and Materials - Baptism in cells
The translation is not available.

Janovo evangelium 3:23
Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam bylo hodně vody; a lidé přicházeli a byli křtěni.

Kdyby Boží Duch chtěl říci "pokropit", použil by jiného slova (rhantizó). Praxe prvotních následovníků Pána Ježíše i duchovní význam křtu hovoří o ponoření.

Buňkové křty probíhají na různých místech. Svůj půvab mají přírodní vodní plochy (řeka, jezero...) pokud to dovolí počasí. Posloužit může dostatečně velký zahradní bazén u rodinného domku. Někdy jsme si na hodinu pronajali nevelký bazén ve sportovním zařízení nebo v hotelu.

Jinak se křty konaly i ve veřejných městských lázních či plaveckých bazénech. V hodinách pro veřejnost za plného provozu jsme obstoupili křtěnce coby skupinka přátel, položili jsme mu otázku zmíněnou výše (na příklad: Věříš, že Pán Ježíš zemřel za tvoje hříchy a vstal z mrtvých?) a pokřtili jsme ho.

(Vana v bytové koupelně není naše alternativa. Jednak proto, že nemohou být přímo přítomni další učedníci a přátelé a taky proto, že běžné vany v bytech bývají docela malé, takže nelze provést celistvé ponoření. Situace většinou není tak naléhavá, že by se nedalo věnovat pár dnů hledání vhodnějšího místa, aby u toho mohli být i další lidé...)

Kromě samotného ponoření rádi následně uspořádáme malou slavnost někde "na souši", kde můžeme společně chválit živého Ježíše, kde křtěncům vyjadřujeme svá přání a modlíme se za ně, povídáme si a tak různě...