Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
Log InKdy křtít
Resources and Materials - Baptism in cells
The translation is not available.

Počítej s tím, že někteří lidé se potřebují trochu smířit s myšlenkou, že by se měli dát pokřtít; zvláště pokud pocházejí z tradičního náboženského prostředí, kde se křtí nemluvňata nebo naopak z antikřesťanské atmosféry (která křest někdy chápe jako vstup do sekty). A tak nenaléhej. Jen citlivě ukazuj principy Božího slova a povzbuzuj. Současně pros Pána Ježíše, aby novému věřícímu On sám ukázal důležitost křtu a jeho význam...

Pokud jsme přesvědčeni, že náš nový kamarád přijal Ježíše a že rozumí biblickému pojetí křtu, pak už vlastně není na co čekat. Křest tedy zbytečně neodkládáme; může se odehrát při nejbližší přirozené příležitosti.
V novozákonní knize Skutky apoštolů můžeme vystopovat nejméně osm příběhů, kdy byl někdo pokřtěn. Každý z těchto křtů se odehrál velmi brzy poté, co křtěnec nebo celá skupina přijali a veřejně prohlásili Ježíše za svého Zachránce a Pána.

1. Asi tři tisíce lidí v den seslání Svatého Ducha o Letnicích - Skutky 2:37-42

2. Skupina Samařanů - Skutky 8:4-12

3. Šimon - Skutky 8:13

4. Etiopský komoří - Skutky 8:26-40

5. Saul z Tarsu - Skutky 9:10-22 = Sk22:12-21

6. Kornélius - Skutky 10:33-48

7. Lydia - Skutky 16:13-15

8. Žalářník - Skutky 16:27-34