Čeština // English
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Joomla Slide Menu by DART Creations
Log InCo znamená křest
Resources and Materials - Baptism in cells
The translation is not available.

Ve křtu tedy navenek ukazujeme to, co jsme prožili uvnitř. Přijetím Ježíše jsme v duchovním smyslu zemřeli sami sobě, svému hříchu i světu a oddali jsme se Ježíši. A křtem je to zemřelé v nás následně jakoby „pohřbeno" v Ježíšovu smrt a současně s Ježíšem povstáváme k novému životu pro Něho.

-----
Podobně popisují význam křtu i další novozákonní texty:

Koloským 2:12 ...když jste byli spolu s ním ve křtu pohřbeni a v něm jste byli spolu i vzkříšeni skrze víru v působení Boha, který ho vzkřísil z mrtvých.

Galatským 3:27 Vždyť vy všichni, kteří jste byli v Krista pokřtěni, Krista jste oblékli.